2016-12-02 14:34Pressmeddelande

10 omvärldstrender som påverkar vårt 2017

null

Vi lever i en brytningstid när nya, gamla, eviga och ny-gamla perspektiv kämpar om tolkningsföreträde. Det gäller allt från geopolitik, energi, teknologi och global ekonomi till synen på framtidens arbete, företagande, kultur, moral och livshållning. I ett längre perspektiv finns ibland möjlighet att kora segrare, men i ett kortare perspektiv är mycket mer osäkert. Men ett är säkert, att kulturkrockarnas tid är här och definitivt inte över på länge än.

Nedan beskriver vi kort 10 av de tydligaste kulturkrockarna under 2017, fyra av dem mer övergripande, långsiktiga och till stor del sammanhängande med övergången till en mer digitaliserad värld, sex av dem handlar mer om delvis eviga men samtidigt mer akuta teman som tenderar att flyta upp i tider av osäkerhet.

1. Verkliga verkligheten: digital eller fysisk? De digitala infödingsföretagen skapar disruption och förödelse genom att avstå från att följa vedertagna regler.

2. Arbetet: hopp eller fruktan? På samma sätt ser vi två helt olika perspektiv på framtidens arbete växa fram. Många av dem som omhuldar den snabba tekniska utvecklingen längtar efter en helautomatiserad värld där vi slipper arbeta och ägna oss åt tröttsamt slit, medan andra ser på trenden med fasa.

3. Människan: naturlig eller förbättrad? Ska vi utnyttja alla till buds stående medel och successivt transformera oss till cyborger? Eller är det naturliga nog?

4. Företaget och marknaden: Star Wars eller Star Trek? I den digitala världen finns sällan någon tvåa, eller i varje fall ingen fyra eller femma. Det räcker med en sökmotor, en eller ett par kommunikationsplattformar och en taxi-app. Vinnaren tar allt, och tricket handlar om att så snabbt som möjligt bli ett globalt imperium, alternativt lyckas sälja sig dyrt på vägen.

5. Kulturen: konvergens eller krig? De senaste åren har visat att Pax Americana håller på att ersättas av något nytt, och nya regionala storledare gör anspråk på alternativa ordningar och tar upp kampen mot västerländsk dekadens och slapphet, ofta påhejade av mindre grupper i just nämnda västländer.

6. Politiken: lyssna eller leda? Hur mycket ska politiken lägga sig i ekonomin? Välfärdsutredningen är ett aktuellt exempel.

7. Folket: demokratin eller folket? Många vill vara folkets röst och allt fler politiker vill använda folkets röst för att ändra i yttrandefriheten.

8. Sanning: fakta eller känsla? Förr brukade man säga att fakta sparkar. Och det gör det fortfarande, men falska fakta sparkar bättre, vilket Facebook fått erfara. För delning bygger på känsla. Samtidigt beskrivs dock samma  generation som de främsta livsnjutarna av alla, där inte bara produkterna ska vara en njutning utan även shoppingupplevelsen i sig självt

9. Moral: dekadens eller dygd? Den moraliska generationen har de kallats, dagens unga. Liksom den bortskämda, omoraliska och odugliga.

10. Livshållning: optimism eller pessimism? I decennier har vi fått höra att vi ska ”gilla läget”, vara optimistiska och positiva. De optimistiska lever längre och lyckligare. Samtidigt är årets populärafilosofiska trend pessimism.

Ladda ner en sammanfattning av trendföreläsningen ”What’s on 2017” på http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/whats-on-2017/

För mer information, kontakta Mats Lindgren, VD:n på Kairos Future, mats.lindgren@kairosfuture.com eller 070-595 70 20.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren