2018-06-12 11:02Pressmeddelande

Blockkedjan testad live – kan spara miljarder åt bostadsköpare och bolånekunder

null

Lantmäteriet, SBAB, Landshypotek Bank, Telia, ChromaWay, Evry, Skatteverket, Svensk Fastighetsförmedling och Kairos Future presenterade den 11 juni ett livetest av en blockkedjelösning för fastighetstransaktioner. Under seminariet genomfördes en helt digital fastighetsöverlåtelse av en gotländsk fastighet. Lösningen kan bidra till att spara minst fem miljarder per år åt svenska bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder.

– Det är fantastiskt att vi har modiga myndigheter som Lantmäteriet och samverkansprojekt som detta, som vågar gå ut i det okända, driver innovation med ny teknik och bidrar till att Sverige kan bibehålla sin position som en ledande digital nation. Vi behöver mer av detta, säger Åsa Zetterberg, Sveriges digitaliseringschef, som höll ett uppskattat anförande i inledningen av seminariet.

Ett världsledande projekt

Det svenska blockkedjeprojektet kring fastighetsöverlåtelser betraktas som ledande i världen. Wall Street Journal beskrev nyligen Sverige och Lantmäteriet som en pionjär inom fastigheter och blockkedjan, och World economic forum har tidigare nämnt projektet som en av fyra blockkedjeprojekt i världen att hålla ögonen på. Dessutom har den världsledande professorn och institutionschefen för finans vid Stern, New York University, David L. Yermack, beskrivit rapporterna från projektet som ”extremly well written and informative”.

Den internationella uppmärksamheten som projektet fått speglar det behov som finns samt det värde ett fungerande system för fastighetsägande och fastighetsöverlåtelser skulle ha för en ekonomi.

– Sverige har varit världsledande för utvecklingen av fastighetsregistret, fastighetsbildning och andra tjänster knutna till fastigheter sedan Lantmäteriet grundades 1628. Inte minst har digitaliseringen många gånger skett först i världen i Sverige. Vi vill fortsätta vara i framkant och tänker inte nöja oss med det som var bäst för tio eller tjugo år sedan, säger Mats Snäll, Digitaliseringschef Lantmäteriet

– Den sista fastigheten som registrerades digitalt i Sverige var en fastighet på Gotland i slutet av 90-talet. Det känns roligt att vi nu tar nästa steg mot en digital och trygg fastighetsöverlåtelse med början i en fastighet på Gotland, fortsätter Mats Snäll, Digitaliseringschef Lantmäteriet.

Många miljarder per år sparas i Sverige

Mindre diskuterat är hur stor nytta ett säkert och transparent system innebär för bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder i Sverige. När det finns en digital och säker lösning på plats sparas tid, risker minskar och köpet blir enklare att administrera för både mäklare och banker. Dessa effekter kommer att spara flera miljarder åt aktörerna och deras kunder. Och utöver detta skapas en högre innovationstakt, nya affärsmöjligheter och snabbare hantering av ärenden. Något som leder till besparingar och värdeskapande på mellan tre och fem miljarder per år.

Utöver detta finns ca 60 miljarder i räntenetto för bolån hos svenska banker som kan komma att konkurrensutsättas när helt digitala lösningar möjliggörs. Aktörer som är intresserade av att driva innovation på området som Landshypotek bank, SBAB och Svensk fastighetsförmedling kommer sannolikt gynnas av utvecklingen liksom hushållen. En kostnadssänkning motsvarande 0,25% lägre bolåneränta är fullt rimlig.

Attraktiva tekniklösningar för governance och juridik

Förutom att vidareutveckla tekniken har projektet arbetat intensivt med att klarlägga de juridiska förutsättningarna och s.k. governance frågor. I arbetet har ett flertal departement, myndigheter, advokater, forskare samt givetvis experterna hos medarrangörerna i projektet. Slutsatsen av arbetet sammanfattas i en rapport som lanserats på seminariet. En viktig händelse är att förutsättningarna för att möjliggöra helt digitala transaktioner kan komma redan till hösten. I september, när EU:s nya lagstiftning för digitala signaturer, eIDAS, blir svensk lag kan Sverige ta steget Norge redan tagit, det vill säga att möjliggöra helt digitala transaktioner.

Köparen av fastigheten på Gotland, Niclas Vikström, var mycket nöjd med tjänsten, även om användargränssnittet gärna fick förbättras. Han erbjöd sig att genomföra ytterligare en fastighetstransaktion för att se om detta kan vara juridiskt giltigt med stöd av eIDAS.

Den tekniska lösningen som arbetats fram visar på möjligheter att lösa frågor kring GDPR på ett mycket attraktivt sätt. När blockkedjan administreras som ett myndighetsansvar med privata aktörer som noder blir den sparade informationen i blockkedjan del av det offentligas ansvar. Den information som ska bli publik enligt svensk lagstiftning som exempelvis fastighetsägare, lagfart och köpeskilling omfattas därmed inte av kravet på att radera personuppgifter, helt enligt lagstiftarens intentioner.

För frågor om projektet kontakta:

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren