2019-01-28 10:38Pressmeddelande

Blockkedjeinspirerade lösningar i FAR:s tredje framtidsstudie

Det finns flera områden inom redovisning, revision och skatt där blockkedjeinspirerade lösningar kan komma till användning. Det framgår av den tredje framtidsstudien för branschen som FAR låtit göra ihop med bland andra Kairos Future. "Digitala informationskedjor kommer att bidra till att framtidssäkra vår bransch", säger Karin Apelman, vd och generalsekreterare för FAR.

Rapporten har identifierat fem områden där lösningar med blockkedjeinspirerad teknik kan användas; digitala kvittonpersonalliggare, realtid/SINK (Särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands), fullmakteroch företagsuppgiftstjänst. För områdena digitala kvitton, personalliggare och fullmakter, görs bedömningen att projektet arbetat fram lösningar som är säkra, möjliggör anonymisering och skulle kunna realiseras på relativt kort sikt.Samhällsnyttan kan bli betydande.

Digitala kvitton och fullmakter är två centrala områden som skulle förenkla arbetet för många inblandade och kvalitetssäkra att allt blir rätt i hela kedjan, säger Karin Apelman, FAR.

När det gäller SINK finns det ett par beroenden av andra processer som behöver utredas och eventuellt lösas innan lösningen kan realiseras. För området företagsuppgiftstjänst finns det ett par länder som har intressanta lösningar för några olika typer av data. Det finns ett behov av att se vilka olika grupper av data som bör vara i fokus samt en bättre kunskap om de lösningar som idag finns i andra länder och deras för- och nackdelar.

Det här är den tredje framtidsstudien som FAR gör ihop med Kairos Future.Den första, som presenterades 2013, var en studie och rapport om branschen, kunderna och samhällets framtid i stort. Den andra rapporten, som presenterades 2016, fokuserade på digitalisering och automation. I denna tredje rapport har fokus legat på att ta fram digitala lösningar inom redovisning, revision och skatt. Utgångspunkten har varit att hämta inspiration från blockkedjeteknik och digitaliserade informationskedjor, men att i slutändan använda den teknik som bedöms mest lämplig.

Delaktiga i rapporten har förutom FAR och Kairos Future varitSkatteverket, Visma, SEB, Fortnox och FAR:s medlemmar Deloitte, PwC, Grant Thornton och KPMG.

Rapporten presenteras på ett seminarium i dag, måndagen den 28 januari 2019. 

Läs hela rapporten här.

För frågor, vänligen kontakta:
Karin Apelman, vd och generalsekreterare FAR, annica.gerentz@far.se 
Magnus Kempe, Kairos Future, magnus.kempe@kairosfuture.com 
Annica Gerentz, ansvarig PR, Opinion och marknad FAR, karin.apelman@far.se
Göran Sundin, utvecklingsstateg Skatteverket, goran.sundin@skatteverket.se


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.