2017-02-02 13:46Pressmeddelande

Digitaliseringen ökar behovet av fysiska arbetsplatser

null

Många hävdar att kontoret är på utdöende, att det inte behövs nu när vi kan arbeta var som helst. Men ingenting kan vara mer fel, i den nya tankeekonomin blir det av yttersta vikt att människor möts för att skapa och producera. Framtidens kontor är därför en samlingsplats, som erbjuder en mångfald av miljöer att arbeta i och där det finns verktyg och system för att underlätta arbetet. 

Under 2016 har Kairos Future har tillsammans med Palorial, och med stöd från samarbetspartnerna Kinnarps, Midroc, Newsec och Vasakronan, studerat hur det nya arbetslivet påverkar kreffektiviteten, det vill säga kreativiteten, effektiviteten och engagemanget. Studien bygger på både enkätstudier, fokusgrupper och research.

Hur förbereder man sin arbetsplats för kommande utmaningar och möjligheter? Ulf Boman, projektledare på Kairos Future, och Niklas Angmyr, digital verksamhetsutvecklare på Palorial, ger fem råd för ett framtidssäkrat kontor.

  1. Uppmuntra det digitala: digitala verktyg och digitala arbetssätt behöver införas samtidigt och ständigt förbättras. Se till att utnyttja och uppmuntra medarbetarnas kreativitet för att utveckla digitala arbetssätt och införa nya verktyg.
  2. Flexibilitet och experiment: pröva nya metoder och arbetssätt. Bygg team som arbetar på̊ olika sätt och som får utrymme för kreativitet och innovation. Stärk en adaptiv kultur som stärker medarbetarnas förmåga till självledarskap. Och låt ledarskap, styrning och ledningssystem anpassas för mer dynamik.
  3. Attraktion: framtidens framgångsrika organisationer har lyckats attrahera de bästa förmågorna. Kontoret behöver vara en plats man vill komma till, en attraktiv arbetsplats som ger lust och glädje i arbetet. Likaså̊ behöver det finnas en attraktiv digital arbetsplats. Kontoret behöver inte vara häftigt med bollhav och rutschkanor, men stärka företagets kultur och syfte.
  4. Kort och visuellt: kommunikationen behöver vara snabb, kort, precis och informativ. Långa, otydliga meddelanden blir inte lästa. Men korta meddelanden, kondenserad information och gärna med bild eller video kommer igenom bruset. Minimera e-post och inför andra kommunikationsvägar. Kalla inte till möten om det inte är nödvändigt.
  5. Mångfald: utöver en mångfald bland medarbetarna behöver man en mångfald i lokalerna, på kontoret och i digitala verktyg och arbetssätt. Under en dag, eller en vecka, gör vi mängder av olika saker och aktiviteter. En del av dessa på kontoret, andra gränslöst på annan plats. Några av dessa är lämpliga att göra vid ett skrivbord, men långt ifrån alla. Vi behöver olika typer av rum, inredningar och verktyg som stöttar och stärker det vi ska göra.

Kontoret är dött – länge leve kontoret!

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten.

För mer information, kontakta Sara Lundquist, kommunikationsansvarig Kairos Future, på 070-219 09 29 eller sara.lundquist@kairosfuture.com, Ulf Boman, projektledare för studien på 070 377 21 65 eller ulf.boman@kairosfuture.com eller Niklas Angmyr, Palorial, på 0733 90 40 79 eller niklas.angmyr@palorial.se.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren