2017-03-30 11:00Pressmeddelande

Framtidens husköp i blockkedjan - testbädd

null

Lantmäteriet, SBAB, Landshypotek Bank, Telia, ChromaWay och Kairos Future har lanserat en teknisk lösning och en rapport för fastighetstransaktioner i blockkedjan, en världshändelse som presenterades på Världsbankens konferens i Washington DC förra veckan.

I juni 2016 presenterades en process och en teknisk demo för fastighetstransaktioner i blockkedjan som fått mycket stor internationell uppmärksamhet. Nu har även det framgångsrika försöket med en teknisk lösning i en testmiljö lanserats.

Blockkedjan är ett av världens hetaste teknikområden, vilket exempelvis varit tydligt på SXSW, Mobilmässan i Barcelona och World Economic Forum de senaste veckorna. Förutom finansiella tjänster är fastigheter ett område som många experter sett som ett naturligt tillämpningsområde för blockkedjan. Det svenska projektet som nu presenteras är i väldens absoluta framkant på området, vilket bekräftas av internationella medier och myndigheter. Med processen kan ett helt digitalt och säkert flöde för fastighetstransaktioner skapas, till skillnad från dagens process som är omständlig och tidskrävande. Lösningen säkerställer och skapar trygghet för fastighetsägande, panter, fastighetskrediter med mera, något som är en utmaning i många länder idag.

Fördelen för dig som användare:

Blockkedjan gör det möjligt för dig som köpare eller säljare av en fastighet att vara säker på att det digitala kontrakt du har är korrekt. Du sparar din kontraktsinformation lokalt, eller i molnet på så många platser du vill, vilket också görs av mäklare, banker, och Lantmäteriet. Du kan därför vara säker på att ditt digitala kontrakt inte tappas bort.

Du kan lätt kontrollera att den kontraktsinformation du har är densamma som Lantmäteriet har. Det gör du genom att jämföra ditt dokument med informationen i blockkedjan. Det finns en kod, dvs hash, i blockkedjan som är unik för din kontraktsinformation. Ändrar någon i kontraktet stämmer inte koden. Ditt kontrakt behöver med andra ord inte vara publikt, endast koden syns för alla och bara de som deltagit i fastighetstransaktionen har den fullständiga informationen. Med traditionell IT kan vi inte veta om en fil har ändrats eller om det är den senaste informationen som vi har.

Nu vet du som köpare och säljare:

  • att du har ett kontrakt som inte kan tappas bort
  • att informationen om ditt kontrakt alltid går att kontrollera enkelt
  • att alla som medverkade i processen lätt kan bevisas ha medverkat och signerat panter, kontrakt, överlåtelser, betalningar med mera
  • att inga andra kontrakt har kunnat pågå kring den berörda fastigheten utan din vetskap
  • att vem som ska göra nästa steg i kontraktet syns tydligt för alla medverkande
  • att den information som ska vara hemlig kan vara hemlig men bekräftas med en kod i kontraktet.

"Det är en fantastisk möjlighet att samarbeta i partnerskap och på så vis testa nästa generations teknikinfrastruktur. Vi har stor bredd i vår verksamhet, det gör att vi är en ideal partner för digital innovation med framtidsteknik och vi ser i blockkedjan en teknik som har potential att omvälva flera branscher med helt nya sätt att skapa säkra, öppna och transparenta system som löser affärsproblem och samhällsutmaningar.” Magnus Leonhardt, strategichef för Telia Sverige.

”Vi har ju stora förhoppningar att både spara tid och stärka vårt erbjudande, men också stärks säkerhet och kontroll. Fastighetstransaktioner har varit ett bortglömt spår i blockkedjeutvecklingen, men för vår verksamhet är det helt centralt. Som en liten bank med modern systembank har vi möjlighet att vara flexibla när vi undersöker nya tekniker, säger Merete Salmeling, Chef Digitala kanaler och Innovationer Landshypotek Bank

”Vi på ChromaWay är pionjärer inom blockkedjeteknik. Vi utvecklar tekniska lösningar som bevisligen fungerar i verkligheten men som många inte ens visste var möjliga. Den plattform vi nu byggt för fastighetstransaktioner känns som en fantastisk grund för framtiden.” Henrik Hjelte, VD ChromaWay.

”SBAB har som ambition att vara en innovatör inom finansbranschen inte minst inom bolån. Vi kände till att blockkedjan innebär en möjlighet till stora förändringar. Nu har vi byggt upp en bättre kunskap och förståelse för att analysera hur vi bäst integrerar detta i vår verksamhet och tar fram nästa generations produkter och tjänster.” Jim Petersson, Utvecklingschef SBAB.

”Lantmäteriet arbetade redan under 2016 i 15 olika länder i projekt för att utveckla deras Lantmäterifunktion. Det internationella intresset för vår kunskap om blockkedjan som teknik för fastigheter växer nu varje månad. I förra veckan var jag och presenterade projektet hos Världsbanken på världens största konferens om fastighetsrelaterade frågor. Det är stimulerande att få hjälpa andra länder med något som är framtidsinriktat och innebär stor samhällsnytta.” Mats Snäll, Utvecklingschef Lantmäteriet.

”Jag är helt övertygad om att blockkedjan kommer att vara den självklara lösningen för framtidens fastighetstransaktioner. Det är verkligen kul att se hur vi inspirerar till fler liknande projekt i hela världen.” Magnus Kempe, Director Retail & Finance Kairos Future.

Nu planerar vi nästa fas i projektet. Då kommer integrationen hos banker och Lantmäteri att undersökas mer ingående. Det stora internationella intresset gör att vi också ser goda förutsättningar för att få andra länder att komma med i projektet, eller starta upp egna projekt som vi kan utbyta erfarenheter med. Den som är intresserad kan höra av sig.

För frågor om projektet, kontakta:

Mats Snäll, Lantmäteriet, på mats.snall@lm.se eller 070 230 94 04.

Telias presstjänst på http://press.telia.se/contact_people.

Henrik Hjelte, ChromaWay, på henrik.hjelte@chromaway.com eller 070 399 39 45.

Merete Salmeling, Landshypotek Bank, på merete.salmeling@landshypotek.se eller 070 304 24 31.

Jim Petersson, SBAB, på jim.petersson@sbab.se eller 070 533 23 14.

Magnus Kempe, projektledare för studien, på magnus.kempe@kairosfuture.com eller 070 545 18 11.


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren