2017-11-06 10:32Pressmeddelande

Kairos Future förstärker sitt innovationsteam med tre nya medarbetare

null

Som en del av Kairos Futures utökade satsning på innovation förstärks innovationsteamet med tre nya medarbetare. Lotta Axelsson, Martina Thyberg och Johan Hammarlund började alla på Kairos Future i september 2017.

Kairos Futures erbjudande inom innovation täcker idag allt ifrån innovation audits för att mäta företags innovationskapacitet, via processer för att identifiera framtida affärer och produktområden, till konkret konceptutveckling. Men även kartläggning av konkurrent- och innovationslandskap med hjälp av datadriven patent- och medieanalys.

– Vi ser ett ökat intresse inom innovationsområdet och nyrekryteringarna stärker alla delar av vårt erbjudande, där Martina bidrar med sin erfarenhet inom konceptdesign, Lotta med sin kunskap om öppen innovation från startup-världen och Johan med sin erfarenhet från strategisk omvärldsbevakning, säger Mats Lindgren, VD på Kairos Future.

Martina, som kommer arbeta som konsult och framtidsstrateg, kommer närmast från designbyrån Ocean Observations där hon haft rollen som designstrateg. Lotta, som också kommer arbeta som konsult och framtidsstrateg, kommer närmast från innovationsbyrån Ideon Open där hon arbetat som open innovation navigator. Och Johan, som kommer ta rollen som Collaborative Foresight Advisor med fokus på innovationsplattformen Co:tunity, har tidigare arbetat med strategisk omvärldsbevakning på market intelligence-företaget M-brain. 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren