2019-04-24 09:15Pressmeddelande

Kairos Future hjälper Transparency International med omvärldsanalys

En gång per år genomför Kairos Future ett pro bono-projekt för en samhällsnyttig organisation med begränsade resurser. I veckan går startskottet för årets pro bono där Transparency International Sverige får hjälp med att undersöka vilka framtida omvärldsförändringar som påverkar motståndskraften mot korruption. 

Transparency International Sverige är en oberoende ideell organisation som arbetar med att öka medvetenheten om korruptionens påverkan i samhället samt om det avgörande värdet av transparens i både offentlig och privat sektor. Transparency International är världens ledande organisation som arbetar för transparens och integritet.

– Korruption är en av vår tids största utmaningar. I Sverige har vi en viktig roll att spela, men ingen organisation kan lyckas ensam på detta område. Därför jobbar vi hela tiden med vår strategi och med olika samverkansformer, och här är det stöd och den rådgivning som Kairos Future bidrar med otroligt värdefull, säger Louise Brown, ordförande för Transparency International Sverige.  

Kairos Futures pro bono-program startades hösten 2017 och det första pro bono-projektet som genomfördes var omvärldsanalys för biståndsorganisationen We effect. Årets ansökningar, som mottogs under februari, bedömdes utifrån organisationens problemformulering, Kairos Futures möjlighet att genomföra projektet samt dess positiva påverkan. Syftet med programmet är att erbjuda en organisation med tydlig samhällsnyttig koppling kostnadsfri hjälp med omvärldsanalys och strategiarbete. 

– Vår vision är en värld där alla sätter framtiden främst. Genom att bjuda på vår expertis tar vi ett steg i den riktningen samtidigt som vi stödjer en organisation som arbetar för en bättre värld, säger Lovisa Vildö, analytiker och ordförande för pro bono-kommittéen på Kairos Future. 

Projektgruppen består av Ulf Boman, Lovisa Vildö och David Randahl från Kairos Future. Den 1 januari 2020 öppnar anmälan till nästa omgång av programmet, och vi uppmanar alla ideella organisationer – gamla som nya kandidater – att söka.Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Ulf Boman
Senior Advisor, Environment & Energy
Ulf Boman