2023-03-08 10:20Pressmeddelande

Läget i landet - tecken i tiden 2023

Woman looking concernedSvenskarna allt mer pessimistiska

Nettopessimism och fyra gånger så många beskriver livet som meningslöst jämfört med 2003

 

Den 8 mars presenterade Kairos Future ”Läget i landet – tecken i tiden”, med resultaten för 2023 av långtidsstudien ”Svenskarna, samtiden, framtiden”. Tecken i tiden visar att svenskarna upplever livet som mindre innehållsrikt. Andelen svenskar som beskriver sitt liv som meningslöst har fyrdubblats sedan 2003, från 6% till 24%.

 

Resultaten presenterades vid en föreläsning onsdagen den 8 mars av Kairos Futures chefsanalytiker Peter Pernemalm. I resultaten för 2023 framkommer bland annat att svenskarna har blivit mer pessimistiska inför framtiden. Peter Pernemalm har kondenserat den omfattande och färska datan från februari 2023 till 7 tecken i tiden.

 

Läs mer i den bifogade sammanfattningen från delar av studien och dess resultat. Om ni önskar att, i efterhand, lyssna på hela föredragningen eller har intervjuförfrågningar kontakta simone.pierick@kairosfuture.com.

 

Nettopessimism i Sverige

Efter två år av nettooptimism i Sverige så är vi tillbaka på nettopessimism (andelen optimistiska minus andelen pessimistiska). För första gången sedan mätseriens start 1955 så anser lika många svenskar att utvecklingen är på väg åt fel hål både i Sverige som i världen, tidigare har svenskarna alltid trott mer om Sverige än världen.

 

Livet är innehållslöst och kanske är det teknikens fel?

På 20 års tid har svenskarnas beskrivningar av sina liv blivit allt dystrare i flera avseenden. Andelen som beskriver sina liv som innehållsrika har sjunkit från 85% till 56% mellan åren 2003 och 2023. En rimlig förklaring är att det i själva verket inte är människors liv som rent faktiskt har blivit så mycket förfärligare, utan att det snarare rör sig om en förändrad måttstock. När människor bombarderas med influencers och även bekantas skildringar i sociala medier är det sällan den gråa vardagen som visas upp.

 

Svenskarna tycker inte att teknikutvecklingen förändrar våra liv för fort

En stor andel av svenskarna tror att utvecklingen inom artificiell intelligens kommer at ta mänskligheten till nya höjder, inom generation Z instämmer varannan person. Trots att teknikutveckling och AI:s användningsområden fortsätter att öka så är det färre av svenskarna som anser att teknikutvecklingen förändrar människors liv för fort.

 

Allt fler kräver ökad jämställdhet i arbetslivet

Passande för internationella kvinnodagens så visar studien att i samhället i stort, liksom i arbetslivet, blir jämställdheten mellan kvinnor och män en allt viktigare fråga. År 2023 är det en rekordhög andel bland svenskarna i arbetslivet, både bland kvinnor och män, som anser att det är viktigt med ökad jämställdhet på den egna arbetsplatsen. Från 18% 1996 till 36% 2023.

 

Läs mer i den bifogade sammanfattningen från delar av studien. Om ni har intervjuförfrågningar kontakta gärna simone.pierick@kairosfuture.com.

 

Om undersökningarna

Enkätdatabasen Svenskarna, samtiden, framtiden är baserad på 100 000+ respondenter under perioden 1955-2023 och 1000-tals frågor ställda om meningen med livet, framtidshot och allt däremellan. 2023 års mätning bygger på 1200 slumpmässigt rekryterade respondenter mellan 16-74 år som besvarat en undersökning via webb under februari 2023.

 Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Cecilia Löfgreen
Senior Consultant
Cecilia Löfgreen
Simone Pierick
Communications officer
Simone Pierick