2018-06-18 07:30Pressmeddelande

Nu undersöker vi på nytt framtidens marknadsföring

null

1999 skrev vi boken Morgondagens marknadsföring: marknadstänkande för den sjunde generationen, som av Sveriges marknadsförbund fick hedersomnämnande som årets marknadsföringsbok. Då förutspådde vi att framtidens marknadsföring – den vi upplever idag – bland annat skulle präglas av digitalisering av allt, om växande interaktion med kunder och hur produkter i sig skulle bli informationsgivare och -bärare. Nu tar vi på nytt ett helhetsgrepp på framtidens marknadsföring och marknadsfunktion, med målet att få svar på hur det kommer se ut om ytterligare 20 år.

Syftet med studien Mytopia, som kommer genomföras med ett antal utvalda samarbetspartners, är att ta reda på vilka konsument- och marknadstrender som starkast kommer att forma morgondagens marknadsfunktion. Men även hur till exempel AI, botar, blockkedjor och fake news påverkar kommunikationen i framtiden.

När vi studerade morgondagens marknadsföring för snart 20 år konstaterade vi bland annat:

  • Att digitaliseringen skulle komma att påverka allt – från produkters egenskaper till sättet vi kommunicerar på.
  • Att mobilen för många skulle bli ett svärd och en sköld och fungera som ett filter och skydd mot omvärlden.
  • Att marknadskommunikation i ökad utsträckning skulle handla om interaktion, och att företag för att kunna nå fram skulle behöva vara del av samma tribe som målgruppen.

Idag är marknadsfunktionen åter igen i förändring, där digitalisering och individualisering av värderingar och kommunikation fortsatt är några av de starkaste drivkrafterna. Bland tillfrågade VD:ar i Norden anger mer än 60% att deras verksamhet kommer att se helt annorlunda ut om 5 år. Vinnarna i morgondagens konsumentlandskap är de som förmår skaffa insikt om framtidens möjligheter och omsätta dem i strategier och tekniska lösningar för att agera snabbt och agilt.

Här kan du läsa mer om projektet, men du är även varmt välkommen att kontakta projektledare Erika Charbonnel på erika.charbonnel@kairosfuture.com eller 070 530 57 66 eller Jörgen Jedbratt på jorgen.jedbratt@kairosfuture.com eller 070 580 14 63. 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren