2023-05-15 06:00Pressmeddelande

Ny Framtidsstudie: Generativ AI och Framtidens Yrken

Kairos Future AI project

Inom några få år kommer kunskapsautomation att förändra de flesta kunskaps- och tjänstemannayrken. Generella AI-modeller som GPT4 har potential att helt omstöpa arbetslivet så som vi känner det. I detta nu skapas nya tjänster ovanpå dessa modeller i en aldrig tidigare skådad takt, tjänster för att stödja informationsinhämtning- och analys, text-, bild-, video och musikproduktion, programmering och mycket mer.

Tillsammans med våra partners och deltagare kommer vi undersöka så kallad generativ AI och den automationen av kunskapsarbete som följer i dess spår. Studien ska ge ett brett, djupt och databaserat underlag för företags och organisationers strategiska beslut kring användande av AI inom informations- och kunskapsarbete.

De övergripande frågeställningarna i studien faller inom fyra olika fält:

 • Teknikens frontlinje och framtida möjligheter och utmaningar: Vad är redan idag tekniskt möjligt? Och vad kan vi förvänta oss på några års och lite längre sikt? Hur kan aktörsarenan tänkas utvecklas, och samspelet mellan regelverk och teknikaktörer spela ut?
 • Verktyg och möjligheter redan idag: Vilka verktyg finns redan nu som man kan använda för att öka produktivitet och förenkla och förbättra informations- och kunskapsarbetet?
 • Påverkan på olika yrkesroller och arbetsliv på kort och längre sikt: På vilket sätt påverkas utvalda yrkesroller i närtid och på längre sikt? Vilka kan konsekvenserna för arbetsliv och samhälle bli på längre sikt?
 • Medarbetares syn på automatiserat tjänstearbete: Vilka erfarenheter finns idag av automatisering, och hur ställer sig medarbetare i allmänhet till automatisering av administrativa, repetitiva och mer kreativa arbetsuppgifter? Vilka farhågor och förhoppningar finns?

Resurser

För att säkerställa att allt relevant fångas in i projektet läser Kairos Futures AI igenom hundratusentals nyhetskällor och sociala medie-diskussioner och sammanfattar löpande de viktigaste händelserna. Alla projektdeltagare har möjlighet att ställa frågor till en research-bot som tränats på samma material, be om fördjupningar och referenser till källor. Lösningen är byggd på Dcipher Analytics AI-plattform, ett arbete som startade inom Kairos Future men blev ett helt fristående företag för fyra år sedan.

Deltagarna kommer även att använda samarbetsplattformen Co:tunity för att dela insikter, tips och spaningar. Co:tunity är utvecklad av Kairos Future och skräddarsydd för just denna typ av ändamål.

Följande organisationer är för närvarande med i projektet:

 • Akavia 
 • Burlövs kommun
 • Försvarsmakten
 • Haninge kommun
 • Patent- och registreringsverket
 • Skatteverket
 • Sveriges Ingenjörer 

Projektet startar i maj med slutrapport planerad till oktober 2023.Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren