2021-03-24 05:00Pressmeddelande

Pressinbjudan 24/3 kl 8.30–9.30: Läget i landet – tecken i tiden

Senaste uppdateringen av Kairos Futures långtidsundersökning av svenskarnas värderingar, intressen och tankar om framtiden visar att svenskarna nu är betydligt mer optimistiska inför både den egna och samhällets framtid än på många år! Tilliten till varandra ligger kvar på hög nivå och nöjdheten med teknikens framsteg är på topp. 

Men det finns också smolk i bägaren. Ångesten bland unga är på fortsatt hög nivå. 56% av 18–29-åringarna anger att de haft ångest flera gånger senaste halvåret. Oron, men kanske också synen på framtiden, ser vi spegla sig i ungas intressen. Störst förändring ser vi på ekonomins område. 72% av 18–29-åringarna stämmer in i påståendet att ”jag investerar och sparar hellre de pengar jag får över än gör av med dem på konsumtion” jämfört med 35% år 2000. 

– Det är en fördubbling jämfört med för 20 år sedan och en av de största förskjutningarna vi kan se under hela undersökningens historia säger Peter Pernemalm, analyschef på Kairos Future. Det märks också en tydlig ökning av intresset för ekonomi bland unga där 13% nu anger ekonomi i en eller annan form som ett av sina tre största intressen.

Generellt varierar svenskarnas oro för framtiden starkt beroende på politisk orientering. De med högerorienterade och nationalistiska värderingar oroar sig mest för terrorism, kriminalitet, drogmissbruk och misslyckad integration. De med vänsterorienterade, globalistiska värderingar är istället mer oroliga för klimatförändringar, ökad främlingsfientlighet och slöseriet med jordens tillgångar.

Webinarium den 24 mars
Under vårt webinarium den 24 mars kl. 8.30–9.30 berättar vi mer om ovanstående samt presenterar många andra tecken i tiden, baserade på rykande färska data från Kairos Futures långtidsundersökning Svenskarna Samtiden och Framtiden. Vill du delta eller har du frågor runt webinariet, kontakta Erika Charbonnel, telefon 070 530 57 66, erika.charbonnel@kairosfuture.com.

Om undersökningen
Studien är baserad på 100 000+ respondenter under perioden 1955–2021 och 1000-tals frågor ställda om kärleksliv, framtidshot och allt däremellan. 2021 års mätning visar hur det gångna året och pandemin påverkat de långsiktiga trenderna:

• 1000+ slumpmässigt rekryterade respondenter 16–74 år

• Enkät via webb, fältperiod februari–mars 2021, ett år med Corona …

 


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.