2019-01-16 14:12Pressmeddelande

Pressinbjudan: Blockkedjeinspirerade lösningar för redovisning, revision och skatt

FAR, Skatteverket, Kairos Future, Visma, SEB, Fortnox och FAR:s medlemmar Deloitte, PwC, Grant Thornton och KPMG har samverkat i ett projekt för att ta fram digitala lösningar inom redovisning, revision och skatt. Utgångspunkten har varit att hämta inspiration från blockkedjeteknik och digitaliserade informationskedjor, men att i slutändan använda den teknik som bedöms mest lämplig.

Resultatet är en rapport med förslag på lösningar för fem områden inom redovisning, revision och skatt. Samhällsnyttan kan bli betydande. 

Datum: 28 januari 
Tid: 13.30-15.45
Plats: Kairos Future, Västra järnvägsgatan 3, Stockholm  

Inom projektet har förslag på lösningar inom följande områden arbetats fram:
1. Digitala kvitton 
2. Personalliggare
3. Realtid/SINK (Särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands)
4. Fullmakter
5. Företagsuppgiftstjänst

För tre av de ovanstående; Digitala kvitton, Personalliggare och Fullmakter, bedömer vi att lösningarna är de för oss bäst kända på dessa områden för att skapa samhällsnytta. När det gäller SINK finns det ett par beroenden av andra processer som behöver utredas och eventuellt lösas innan lösningen kan realiseras. För den femte lösningen, Företagsuppgifter, finns det ett par länder som har intressanta lösningar för några olika typer av data. Det finns ett behov av att se vilka olika grupper av data som bör vara i fokus samt en bättre kunskap om de lösningar som idag finns i andra länder och deras för- och nackdelar.

Agenda
13.30 – 13.35
Moderatorerna hälsar välkommen – Magnus Kempe, Annica Gerentz
13.35 – 13.45 FAR:s arbete med att stödja framtidssäkringen av branschen, Karin Apelman
13.45 – 13.55 Skatteverkets arbete med Digitaliserade informationskedjor och hur samverkan blir viktigare för Skatteverkets framgång, Andreas Elvén
13.55 – 14.15 Resultat från projektet och presentation av två av lösningarna
14.15 – 14.35 Paneldiskussion – för- och nackdelar med förslagen, Magnus Folkesson, Björn Erling, Jens Gullfeldt, Jennie-Ann Karlsson
14.35 – 14.55 Paus
14.55 – 15.10 Presentation av de återstående lösningarna
15.10 – 15.40 Paneldiskussion för- och nackdelar med förslagen. Hur tar vi nästa steg? Hur kan vi bidra till Sveriges digitalisering? Karin Apelman, Therése Allard, Lars Alm, Magnus Enzell
15.40 Avslutning
15.45-16.45 Mingel och tilltugg för de som önskar

Lista på medverkande:
Karin Apelman, FAR
Andreas Elvén, Skatteverket
Magnus Folkesson, SEB
Jennie-Ann Karlsson, Visma
Annica Gerentz, FAR
Magnus Kempe, Kairos Future
Lars Alm, Fortnox
Jens Gullfeldt, Deloitte
Björn Erling, Skatteverket
Therese Allard, Skatteverket
TBA, Svenskt Näringsliv
Magnus Enzell, Finansdepartementet

Pressanmälan
För pressanmälan kontakta Sara Lundquist på sara.lundquist@kairosfuture.com eller 070 219 09 29.

För frågor om projektet kontakta
Annica Gerentz, FAR, annica.gerentz@far.se,0767 89 54 01
Göran Sundin, Skatteverket, goran.sundin@skatteverket.se, 0705 08 31 64
Magnus Kempe, Kairos Future, magnus.kempe@kairosfuture.com, 0705 45 18 11


Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson