2023-03-06 05:00Pressmeddelande

Pressinbjudan – svenskarnas värderingar för framtiden 2023

Den 8 mars är det återigen dags för Kairos Futures årliga föreläsning ”Läget i landet – tecken i tiden 2023”. Föreläsningen bygger på Sveriges längsta tidsserie om svenskarnas värderingar och attityder. Media är välkomna att kostnadsfritt ta del av föreläsningen.

Senaste uppdateringen av Kairos Futures långtidsundersökning av svenskarnas värderingar, intressen och tankar om framtiden visar att svenskarna 2023 är betydligt mer pessimistiska än åren innan.

Enligt svenskarna är sammanbrottet nära

Bilden av svenskarna 2023 är ett folk som är pessimistiska kring Sveriges utveckling. Ett exempel är att 43% av svenskarna instämmer i påståendet ”Vi lever i en tid av oro och osäkerhet som kan leda till sammanbrott redan inom de närmaste 10 åren”. Det är en ökning på 21 procentenheter sedan 1996 när 22% instämde i samma påstående.

Under föreläsningen berättar Kairos Futures chefsanalytiker Peter Pernemalm mer om ovanstående samt presenterar många andra tecken i tiden, baserade på nya data från Kairos Futures långtidsstudie Svenskarna Samtiden och Framtiden.

Några teman som kommer att fördjupas under föreläsningen
  • Framtiden: Mörker över Sverige
  • Livet: Vi nöjer oss med grådassigheten
  • Tekniken: Med fartblindhet mot nya höjder
  • Platsen: Samling på replängds avstånd från staden
  • Beredskapen: Den längre sikten gör comeback
Föreläsning på distans den 8 mars, kl. 08:30-09:30

Media är välkomna att kostnadsfritt ta del av föreläsningen, anmäl dig genom att maila simone.pierick@kairosfuture.com. Samma adress gäller för frågor om underlag eller intervjuförfrågningar. I samband med föreläsningen så kommer vi att dela ut ett kort referat av föreläsningen med resultat från studien. Det kommer också finnas möjlighet att boka separat intervju med Peter Pernemalm i efterhand.

Om undersökningen

Med data om svenskarnas värderingar och attityder så långt tillbaka i tiden som år 1955 genomför Kairos Future årligen studien ”Svenskarna, Samtiden, Framtiden”. Undersökningen är ett ovärderligt redskap för att förstå sig på långsiktiga värderingsförändringar såväl som tidiga tecken på vad som rör sig i folkdjupet.

Studien är baserad på 100 000+ respondenter under perioden 1955–2023 och 1000-tals frågor ställda om kärleksliv, framtidshot och allt däremellan. 2023 års mätning visar hur det gångna året med krig i Europa och snålare tider påverkat de långsiktiga trenderna.

• 1200+ slumpmässigt rekryterade respondenter 16–74 år

• Enkät via webb, fältperiod januari-februari 2023

 Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Simone Pierick
Communications officer
Simone Pierick