2023-12-01 13:30Pressmeddelande

Presstext Kairos Future Trendföreläsning What's on 2024

Blurred image of city lights at nightWhat's on 2024

2024: I förvirringens tid – med strimmor av hopp

2024 är de många valens år. Mer än hälften av jordens befolkning går till valurnorna – i Indien, USA, EU, Ryssland, Mexico, Sydafrika och på många fler håll. Resultaten, som är långt ifrån säkra, kan komma att avgöra vår framtid för en mycket lång tid framöver. Och valen kommer att manipuleras – med AI och av främmande makt. 

2024: Från osäkerhet till förvirring

Osäkerheten om framtiden handlar inte bara om nationell politik och politiska val. Den handlar minst lika mycket om konsekvenserna av dessa på det geopolitiska området, för klimatfrågan, regleringar och framtiden för vår tids dominerande teknologi – AI.

– Vi lever nu mitt i ett formativt skede i världshistorien. Den gröna omställningen och AI-revolutionen i kombination med en helt ny geopolitisk karta förändrar förutsättningarna på de flesta områden och för de flesta verksamheter. Osäkerheten om vart detta kommer ta vägen är så hög att vi närmast kan tala om förvirringens tid, säger Mats Lindgren, Kairos Futures grundare.

Men trots osäkerhet och förvirring är det viktigt att slå fast vad vi kan vara säkra på: tre stora drivkrafter kommer att sätta scenen för 2024. 

Tre drivkrafter som förändrar världen för alltid

1. Den gröna vågen sköljer över allt

Den gröna vågen handlar inte om människors längtan till landet. Den handlar om den våg av omställning, som närmast oavsett politiska beslut sköljer över världen. Kina må vara världens största nedsmutsare, men trots det kan 2024 bli året vi passerar ”peak coal”, som ett resultat av Kinas snabba omställning till vind och sol. Och visserligen genererar dagens elbilsbatterier stora CO2-utstläpp vid tillverkning – men om företag som Northvolt når sina mål, kommer de ha reducerats till en 15-del av dagens nivåer till 2030. Med press från såväl finansmarknader och kunder som reglerande myndigheter sätter nu världens företag upp ambitiösa mål för att följa Parisavtalet. Och de som gör det lyckas ofta överträffa Parisavtalets ambitioner. Den gröna vågen sköljer in.

2. AI gör jobbet

Den 30 november 2022 släpptes ChatGPT. Det blev startskottet på ett globalt AI-race. Redan nu släpper Microsoft AI-stöd i alla sina kontorsprodukter, som Word, Excel, Teams mm, och Google gör detsamma. Därmed kan de flesta snart göra det mesta betydligt snabbare och till högre kvalitet än idag. Och 26% av svenska kontorsarbetare använde redan i juni generativ AI i jobbet, dagligen eller varje vecka. Och kände att de fick jobbet gjort 27% snabbare än utan AI.

Men det finns alltid baksidor på mynten. En handlar om jobben – vad händer med dem när AI kommer på bred front? En annan om hur samma bottar kan användas för att skapa desinformationskampanjer och driva på cyberkriminalitet. Med tiotusen i handen och 3 minuter video kan vi redan idag skapa närmast perfekta deepfakes att lura världen med. Till sist kvarstår frågan om vi nu också föder en framtida superintelligens som är helt ointresserad av människans väl och ve. I så fall är det dags att planera för bosättning på Mars.

3. En vertikal värld

Världen idag har därmed stora likheter med tiden före första världskriget – decennier av globalisering följd av stegrade konfliktnivåer, militarisering och oheliga allianser i en multipolär värld. Där blir alla sig själv närmast. Saudiarabiens krav att regionkontor ska flytta till Riyadh om de vill ha statliga kontrakt är bara ett exempel, som i detta fall berör 7000 företag. EU:s kommande koldioxidtullar ett annat. Välkommen till den vertikala världen.

– För att hantera denna förvirringens tid behöver vi återvinna förmågan att såväl känna förundran som tacksamhet. De är enligt den senaste forskningen hälsans två superpiller, som därtill har det goda med sig att de är gratis, kan tas varje dag och tar väldigt lite tid i anspråk. Tar vi dem, blir vi inte bara bättre på att leva i förvirringens tid. Vi blir också bättre människor, säger Mats Lindgren

Nedan finner du länkar till pressmaterial:

Ladda ner presstext  (5 sidor med 10 trender för 2024 och framåt)

Läs mer om Mats Lindgren

Ladda ner bild på Mats Lindgren

Ladda ner logotyp Kairos FutureOm Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Mats Lindgren
Founder, Senior Partner Foresight and Strategy
Mats Lindgren
Simone Pierick
Communications officer
Simone Pierick