2018-10-02 06:30Pressmeddelande

Tillitsbrist – inte utbildningsnivå – bakom SD-stöd

Sverigedemokraterna blev i flera svenska kommuner största parti. Många har försökt analysera partiets framgång med utgångspunkt i kommuninvånarnas utbildnings- och lönenivå. Kairos Future har under veckan tittat närmare på valresultatet, jämfört med egna värderingsstudier, och kommit fram till att den faktor som har starkast samband med röster på Sverigedemokraterna inte är utbildning, utan tillit. I kommuner där invånarna anser att de intekan ”lita på de flesta människor” är stödet för Sverigedemokraterna högt.

Även om det i riksdagsvalet gick sämre för Sverigedemokraterna än vad många trott så blev de ändå största parti på flera håll i landet. Partiets framgång förklaras av många ha ett starkt samband med utbildningsnivån i kommunerna. Ett exempel som lyfts upp är att Sverigedemokraterna är stora i Sjöbo, en kommun med låg utbildningsnivå, och inte i närliggande Lund, en kommun med hög utbildningsnivå. Detta förklarar dock inte Sverigedemokraternas låga stöd i norrländska kommuner där utbildningsnivån är låg.

– När det kommer till SD-stöd bland kommunerna är sambandet med tillit starkare än det med utbildning. Under valet 2014 var Sverigedemokraterna endast störst i två kommuner; Sjöbo och Hörby, båda lågtillits-kommuner. 2018 blev SD störst i betydligt fler, där nästan alla är kommuner där medborgarna känner låg tillit, säger Fredrik Torberger, konsult och framtidsstrateg på Kairos Future.

Figuren nedan visar andel högutbildade i landets kommuner, vilket parti som blev störst i valet till riksdagen 2014 respektive 2018, samt andelen som instämmer i att man kan lita på de flesta människor. Kommuner med låg tillit har ett starkare stöd för Sverigedemokraterna än de med hög tillit, oavsett utbildningsnivå.

Källor: SCB, Valmyndigheten, samt Kairos Futures attityds- och värderingsdatabas ”Svenskarna samtiden, framtiden 1955-2018”

Källor: SCB, Valmyndigheten, samt Kairos Futures attityds- och värderingsdatabas ”Svenskarna samtiden, framtiden 1955-2018”

– Dock så har inte den allmänna tilliten i Sverige förändrats nämnvärt, sedan 1997 har andelen som säger att ”man kan lita på de flesta människor” legat oförändrat på 70 procent. Sverigedemokraternas framgång ligger i att de lyckats mobilisera personer med låg tillit, enligt Fredrik Torberger.Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Futuregrundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Johanna Danielsson
CEO
Johanna Danielsson
Fredrik Torberger
Future strategist
Fredrik Torberger