Läget i landet - tecken i tiden 2024

Den 16 februari presenterade Kairos Future ”Läget i landet – tecken i tiden”, med resultaten för 2024 års upplaga av långtidsstudien ”Svenskarna, samtiden, framtiden”. Studien visar på en rad intressanta värderingsförändringar i det svenska folkdjupet. Det är dock ingen vidare munter analys, om man inte utgår ifrån att ”efter regn följer solsken”. Här hittar du en sammanfattning av resultaten.