2024-02-16 10:40Pressmeddelande

Läget i landet - tecken i tiden 2024

Swedish flag

Rekord-oro, kris i självbildsfrågan och generationssynder…

 

Den 16 februari presenterade Kairos Future ”Läget i landet – tecken i tiden”, med resultaten för 2024 års upplaga av långtidsstudien ”Svenskarna, samtiden, framtiden”. Studien visar på en rad intressanta värderingsförändringar i det svenska folkdjupet. Det är dock ingen vidare munter analys, om man inte utgår ifrån att ”efter regn följer solsken”.

 

Resultaten presenterades vid en föreläsning fredagen den 16 februari av Kairos Futures chefsanalytiker Peter Pernemalm som har kondenserat den omfattande och färska data från januari 2024 till sju tecken i tiden.

 

Läs mer i den bifogade sammanfattningen från delar av studien och dess resultat. Om ni önskar att, i efterhand, lyssna på hela föredragningen eller har intervjuförfrågningar kontakta simone.pierick@kairosfuture.com.

 

The end is near? Större oro än någonsin inför framtiden

2024 instämmer nästan hälften av svenskarna i påståendet ”Vi lever i en tid av oro och osäkerhet som kan leda till ett sammanbrott redan inom de närmaste 10 åren”, den högsta andelen som uppmätts sedan frågan började ställas år 1978. Både AI-utvecklingen och krig, terrorism och kriminalitet ses som starka hot inför framtiden.

 

Vi oroar oss för krig, men är vi förberedda?

Uttalandet från Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, att det kan bli krig i Sverige har blivit omtalat. Men när vi frågade respondenterna om de vet vad de ska göra om det meddelas att Sverige kommit i krig, är svaret nja eller ingen aning från nästan 50%. Bara 10% vet exakt vad de ska göra 2024, för ca. 50 år sen, 1970, var det 28%.

 

Ut och resa eller sitta inne och gama?

Den unga generationen driver på en utveckling bort från resandet som intresse mot datorspel. Det intresset som ökat mest sedan 2017 är gaming som år 2024 är det tredje största intresset bland unga, medan det som minskat mest är resande.

 

Dessutom berörde chefsanalytiker Peter Pernemalm trender och tendenser inom:

  • Beredskap, framtidshot och framtidshopp  

  • Skiften i svenskarnas självbild   

  • Grunder för gemenskap   

  • Livsstilsförändringar: intressen på uppgång- och nedgång  

  • Synen på AI: förtroende, hopp och förskräckelse  

  • Generationernas arv till framtida generationer  

  • Spara eller slösa: Det egna och statens sparande och spenderande 

Läs mer i den bifogade sammanfattningen från delar av studien. Om ni har intervjuförfrågningar kontakta gärna simone.pierick@kairosfuture.com.

 

Om undersökningarna

Enkätdatabasen Svenskarna, samtiden, framtiden är baserad på 100 000+ respondenter under perioden 1955-2024 och 1000-tals frågor ställda om meningen med livet, framtidshot och allt däremellan. 2024 års mätning bygger på 1000+ slumpmässigt rekryterade respondenter mellan 16-74 år som besvarat en undersökning via webb under januari 2024.

 Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.


Kontaktpersoner

Simone Pierick
Communications officer
Simone Pierick